Πληροφορίες αποστολής

Πληροφορίες αποστολής

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή αυτόματα στο λογαριασμό σας στην ενότητα Serial keys θα εμφανιστεί ο κωδικός ενεργοποίησης που αγοράσατε.